02422430700

Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

Dava Takibi

Açılmış bir davanın son durumunu öğrenmek, takip etmek için yapılan sorgulamadır. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

Hukuki Danışmanlık

Bir hukuki problem ile alakalı avukatlardan ilgili konuda detaylı bilgi almaktır. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

Arabuluculuk

Tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı hukuki çerçeveler ile mahkemeye gitmeden veya mahkeme yönlendirmesi ile çözmelerini sağlayan yöntemdir. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

Uzlaştırmacılık

Uzlaştırmacı, ceza soruşturmalarında iki taraf arasında uyuşmazlığın çözülmesi için tarafsız olarak iletişim sağllayan kişidir. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

İş Hukuku

İşçi ve işveren ilişkilerini, bunların karışılıklı hak ve görevlerini, işe ve iş yerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri vb. konu alan hukuk dalıdır. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

Ceza Hukuku

Suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

İcra Hukuku

Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet yoluyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Her türlü gayrimenkul işlemlerinde her iki tarafın sahip olduğu hakları yasalar çerçevesinde ele alan hukuk dalıdır. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

Ticaret Hukuku

Hukukun, ticaret ile ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Ayrıntılı bilgi içib iletişime geçiniz.

Tazminat Hukuku

İnsan haklarında meydana gelen zararları gidermek amacı ile adaleti temin eden hukukun bir parçasıdırç Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Ekonomik değere sahip fikri emek ürünlerini koruyan hukuk dalıdır. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

Medeni Hukuk

Vatandaşların şahsi durumlarını, aile ilişkilerini, mallar üzerindeki haklarını, diğer kişilerle olan borç ilişkilerini, ölümden sonra mal varlığı ile ilgili hak ve borçları kapsayan hukuk dalıdır. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

Eroğlu Hukuk Bürosu olarak çeşitli hukuki konularda profesyonel rehberlik sağlamak amacı gütmekteyiz. Bu çerçevede somut olayın hukuki özelliğine göre hareket edip Dava Takibi, Hukuki Danışmanlık, Arabuluculuk ve Uzlaştırmacılık olmak üzere Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerine başvurarak süreci ilerletiyoruz.
Büro olarak İş Hukuku, Ceza Hukuku, İcra Hukuku, Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku, Ticaret Hukuku, Tazminat Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Medeni Hukuk olmak üzere Türkçe ve İngilizce hukuki hizmet sağlıyoruz.
Hangi alanda hizmet almak isterseniz, müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde korumak ve size etkili bir hukuki çözüm sunmak için çalışıyoruz.

Başa dön